Jsme Fakultní školou UTB ve Zlíně

Ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2019 se uskutečnil v Kongresovém centru ve Zlíně Veletrh práce a vzdělání 2019. Jedná se o přehlídku středních škol a vybraných firem Zlínského kraje, v rámci  které si ředitel Libor Basel převzal ocenění Fakultní škola Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.     „Především v rámci čtyřletého maturitního oboru Aplikovaná chemie vzděláváme žáky…

Prezentovali jsme naši školu v Uherském Hradišti na Burze škol

Minulý týden prezentovali žáci a učitelé naši školu ve Zlíně na Veletrhu práce. Tým se pro tento týden obměnil a velmi pěkně prezentoval SPŠ Otrokovice od 5. do 6. listopadu v Domě kultury v Uherském Hradišti. Burza škol je určena pro žáky devátých tříd základních škol a pro jejich rodiče, kteří takto získávají první ochutnávku široké nabídky středních škol…

Odborné školení s ukázkou použití techniky pro instalatéry

Na základě předběžného projednání a dohody počátkem října t. r. byla dne 5. 11. 2019 uskutečněna na učebně pavilonu D výuka odborníků uvedené firmy s ukázkou a použitím techniky výrobků značkové firmy RIDGID v rámci Odborného výcviku žáků oborů MIEZ a IN. Žáci samotní a přítomní učitelé byli zástupci firmy panem Jurkou a panem Křivánkem seznámeni s používáním zcela nových…

Třídní schůzky

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky  Střední průmyslové školy Otrokovice, které se konají: 14. listopadu od 15 do 17 hodin.  Třídní pedagogové i ostatní pedagogové se těší na Vaši návštěvu, dotazy a připomínky ohledně studia Vašich dětí.  

Byli jsme v parlamentu České republiky

Ve čtvrtek ráno 24. října 2019 se žáci 2. a 3. ročníků vydali do Prahy. Sraz byl v 5.30  na vlakovém nádraží v Otrokovicích. Po příjezdu do Prahy byla jako první na programu prohlídka Senátu ČR, a to nejen historických míst, ale i pracovních. Procházka po Valdštejnské zahradě byla krátkým relaxem v průběhu exkurze. Pak následovala beseda s panem Tomášem Goláněm, který…

Foxee

Prohrajme se do praxe

Ve čtvrtek 24. října 2019 se ve Střední průmyslové škole Zlín konal seminář věnovaný výuce automatizace a robotizace. Organizátory akce byla firma Teco, věnující se vývoji a výrobě robotických systémů a firma Smartbit, která je certifikovaným vzdělávacím střediskem zabývajícím se programování robotů a jejich uváděním do školní praxe. „Prohrajme se do praxe“ bylo stěžejní téma semináře,…

Zlínský kraj chystá modernizaci naší sportovní haly

Rekonstrukci a modernizaci sportovní haly na Střední průmyslové škole Otrokovice chystá Zlínský kraj, který je zřizovatelem školy. Celkové náklady jsou vyčísleny na 87 milionů korun. Krajští zastupitelé na svém pondělním zasedání vyslovili souhlas s financováním akce ze strany kraje a s podáním žádosti o dotaci do podprogramu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem Podpora materiálně technické základny sportu,…

Naši žáci se již po patnácté rozhodli pomoci dětem s vážným onemocněním

Škola se v posledním zářijovém týdnu zapojila do charitativní sbírky „Srdíčkové dny“, která je zaměřena na pomoc postiženým dětem. Akci pořádá obecně prospěšná společnost Život dětem, se kterou spolupracujeme již 15 let. Pomoc potřebným považujeme za samozřejmost a tento postoj se snažíme předávat i našim žákům, kteří se sbírky aktivně účastní. Jsme na své žáky hrdí,…