Organizace vzdělávání ve SPŠ Otrokovice – červen 2020

Účast ve výuce, konzultacích je pro žáky dobrovolná. Rozpis konzultací na odborném výcviku je níže uveden. Je nutné dodržet pokyny ředitele školy k  k dispozici na www stránkách školy. Před vstupem do školy odevzdá žák vyplněné čestné prohlášení –  ke stažení na www stránkách školy, vyplňuje se pouze jednou, při prvním vstupu do školy. Bez vyplněného a…

Jednotná přijímací zkouška 8. června a termín zveřejnění výsledků

Dne 8. června před vstupem do školy odevzdá uchazeč vyplněné čestné prohlášení, které je součástí dopisu uchazečům, případně ke stažení níže pod textem. Bez vyplněného a podepsaného čestného prohlášení nebude uchazečům umožněn vstup do školy.    Příchod ke škole 8. 6. v 8:00 – 8:15 – uchazeči se budou shromažďovat před školou Tam je vyzvednou učitelé a odvedou do školy…

Maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

Písemné, praktické a ústní maturitní zkoušky se v letošním roce budou konat v níže uvedených termínech.       Třídy a obory 4. A Aplikovaná chemie 4. B Aplikovaná chemie Dopravní prostředky a systémy 2. C Provozní technika Provozní chemie   Termín Třída Čas Zkouška 25. 5. 4. A, 4. B. 2. C 07:30 Praktická maturitní zkouška 26.…

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2019/2020

Písemné, praktické a ústní závěrečné zkoušky se v letošním roce budou konat v níže uvedených termínech.           Písemné ZZ                3. 6. 2020 Praktické ZZ               10. 6. – 12. 6. 2020 Ústní ZZ                      15. 6. – 16. 6. 2020, 23. 6. 2020   Ústní ZZ AE 3K (KČ)                15. 6. 2020 IN 3G (IN)                   15. 6. 2020 AE 3K (AE, EL)          16. 6. 2020 IN 3G (GP)                 16. 6. 2020 AU 3K…

Jan Kočenda prezentoval svou práci o tvorbě webových stránek v HTML na celostátním kole soutěže Office Aréna 2020

Ve čtvrtek 7. května 2020 proběhlo celostátní kolo počítačové soutěže Office Aréna 2020, do kterého úspěšně postoupil náš žák Jan Kočenda z 3. A. Soutěž probíhala – jak lze v těchto dnech očekávat – v elektronické podobě. Účastníci obhajovali přes prostředí MS Teams své práce. Vlastní obhajobě prací předcházela certifikace v úrovni MS Office Specialist, které se náš žák Jan…

Podrobné informace k otevření školy 11. května

Škola se otevře 11. května za účelem přípravy žáků na maturitní a závěrečné zkoušky pro třídy 4. A, 4. B, 2. C, AU3K, AE3K, IN3G. Docházka nebude povinná a bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. V souborech níže naleznete pokyn ředitele školy k provozu školy od 11. 5. 2020, pokyn ředitele školy k uzavření hodnocení závěrečných ročníků, čestné…

I v obtížné době reprezentujeme naši školu

Naše škola se jako pravidelný účastník každoročně zúčastnila soutěže Office Aréna. Office Aréna je dovednostní a znalostní soutěž, kde měří své síly žáci základních škol (kategorie A)  i středních škol (kategorie B).  Soutěžící v rámci zadaných úkolů předvedli, jak dokážou pracovat s textem, prezentacemi a také jak naprogramovat tabulku, která kalkuluje zadaný projekt. Velkou radost nám udělal…