Závěrečné zkoušky ve školním roce 2019/2020

Písemné, praktické a ústní závěrečné zkoušky se v letošním roce budou konat v níže uvedených termínech.           Písemné ZZ                3. 6. 2020 Praktické ZZ               10. 6. – 12. 6. 2020 Ústní ZZ                      15. 6. – 16. 6. 2020, 23. 6. 2020   Ústní ZZ AE 3K (KČ)                15. 6. 2020 IN 3G (IN)                   15. 6. 2020 AE 3K (AE, EL)          16. 6. 2020 IN 3G (GP)                 16. 6. 2020 AU 3K…