Rozvrh týdnů teoretického vyučování

V tabulce níže naleznete rozvrh týdnů teoretického vyučování ve školním roce 2020/2021. Školní rok začíná sudým týdnem.       Sudý týden Lichý týden Třída Třídní učitel Učebna   Třída Třídní učitel Učebna AE 1K Mgr. Piknerová B 104   AU 1A Ing. Rektořík B 206 IN 1G Ing. Hubáček D. B 9    …

Výsledky 4. kola přijímacího řízení

Vážení rodiče a žáci, dovolujeme si Vám oznámit výsledky 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 na Střední průmyslové škole Otrokovice. Výsledková listina je zároveň oficiálním oznámením o přijetí uchazeče.       Uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním řádně vyplněného zápisového lístku do 11. 9. 2020. Řádně vyplněné zápisové lístky je možno poslat poštou nebo odevzdat na…

IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 pro přijímání žáků ze ZŠ do středního vzdělání s maturitní zkouškou, středního vzdělání s výučním listem a pro přijímání žáků ze SŠ do oborů vzdělání nástavbového studia se bude konat ve Střední průmyslové škole Otrokovice 28. 8. 2020. Přihlášky přijímáme do 26. 8. 2020.     Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu. IV. kolo přijímacího řízení.pdf

Podzimní termíny maturitní zkoušky

Písemné, praktické a ústní maturitní zkoušky se v září 2020 budou konat v níže uvedených termínech. Pozvánky na písemné zkoušky společné části budou žákům zaslány v srpnu přes systém Certis. Pozvánky na ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části maturitní zkoušky budou žákům zaslány elektronicky 10. srpna 2020.   Společná část Písemné zkoušky a DT 1. – 4. 9. 2020…

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Vážení rodiče a žáci, dovolujeme si Vám oznámit výsledky třetího kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 na Střední průmyslové škole Otrokovice. Výsledková listina je zároveň oficiálním oznámením o přijetí uchazeče.       Uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním řádně vyplněného zápisového lístku do 21. 8. 2020. Řádně vyplněné zápisové lístky je možno poslat poštou nebo…

Informace k ubytování v Domově mládeže SPŠ Otrokovice

Žáci a žákyně přijatí k ubytování v Domově mládeže Střední průmyslové školy Otrokovice nastoupí do DM buď v pondělí 31. 8. 2020 mezi 18:00 až 21:00 hod., nebo v úterý 1. 9. 2020 od 6:00 do 16:00 hod.           Přivést s sebou: doklad totožnosti, základní hygienické potřeby, osobní potřeby a oblečení dle uvážení, přezůvky, 3 ks fotografií  (formát na OP…