Podzimní termíny maturitní zkoušky

Písemné, praktické a ústní maturitní zkoušky se v září 2020 budou konat v níže uvedených termínech. Pozvánky na písemné zkoušky společné části budou žákům zaslány v srpnu přes systém Certis. Pozvánky na ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části maturitní zkoušky budou žákům zaslány elektronicky 10. srpna 2020.   Společná část Písemné zkoušky a DT 1. – 4. 9. 2020…