Používání roušek v prostorách školy

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace je pro všechny osoby povinné nošení ochrany nosu a úst ve společných prostorách školy. Od 18. 9. 2020 se povinnost nošení ochrany nosu a úst týká i přímé výuky v jednotlivých učebnách. Další informace naleznete v pokynu ředitele školy. Pokyn_ředitele_školy_Používání_roušek_ve_škole Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění