Celostátní konference Enersol se účastní Vojtěch Duda z třídy AU3K

Ve dnech 24. a 25. 9. 2020 proběhne celostátní konference Enersol v Hradci Králové. Enersol je národní program podporovaný ministerstvem životního prostředí, jehož cílem je zahrnout témata obnovitelných zdrojů energií, úspor energií a snižování emisí v dopravě do školních vzdělávacích programů. Žáci a žákyně zpracovávají projektové práce, které jsou zaměřeny na témata obnovitelných zdrojů energie, energetické úspory a omezování emisí.…

Používání roušek v prostorách školy

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace je pro všechny osoby povinné nošení ochrany nosu a úst ve společných prostorách školy. Od 18. 9. 2020 se povinnost nošení ochrany nosu a úst týká i přímé výuky v jednotlivých učebnách. Další informace naleznete v pokynu ředitele školy. Pokyn_ředitele_školy_Používání_roušek_ve_škole Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

Probíhá rekonstrukce sportovní haly naší školy

Sportovní hala naší školy prochází v letošním roce rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Hala byla postavena na začátku 70. let minulého století a v posledních letech byl její stavebně technický stav dožilý, budova i vnitřní prostory vykazovaly značné opotřebení.     Rekonstrukci realizuje zřizovatel naší školy Zlínský kraj, který na financování využije dotaci z podprogramu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy…

Smart and Proactive: zahraniční stáže pro studenty

Naše škola získala další grant evropské unie na zajištění dvouletého projektu ERASMUS+. Dvouletý projekt v rámci evropského programu Erasmus+, nazvaný Smart and Proactive, byl vytvořen, aby umožnil žákům naší školy oboru Aplikovaná chemie (ACH), oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (MIEZ) a oboru Automechanik poznat zákonitosti různých disciplín z oboru ve zcela jiném prostředí než školním a…