Výsledky doplňkových voleb do Školní rady

Na základě vyhlášení ředitele Střední průmyslové školy Otrokovice a v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání a s ustanoveným § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění byly 20. 1. 2020 na SPŠ Otrokovice uskutečněny doplňkové volby do Školské rady…

Oznámení o konání doplňkových voleb do Školské rady Střední průmyslové školy Otrokovice

Vážení voliči, dovolte mi obrátit se na Vás s informací o připravovaných doplňkových volbách do Školské rady naší školy. Dle právních předpisů je třeba provést doplňkové volby do školské rady při základních, středních a vyšších odborných školách, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem.   Školský zákon č. 561/2004 Sb., platný od 1. 1. 2005, si mj.…

Přijímací zkoušky nanečisto

Střední průmyslová škola Otrokovice pořádá pro žáky 9. ročníků základních škol možnost vyzkoušet si přijímací zkoušku ke studiu na střední škole. PZ nanečisto proběhnou ve  středu 22. 1. 2020 v SPŠ Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, od 8:30 hod.       Časový harmonogram: 08:30 – 08:45 úvodní instruktáž 08:45 – 09:45 test MAT 09:45 – 10:00 přestávka 10:00 – 10:15 instruktáž 10:15 –…