Mimořádné opatření – zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je ode dne 11. 3. 2020 zrušena veškerá výuka všech žáků školy. Toto opatření platí do odvolání. Z tohoto důvodu sledujte prosím aktuální informace na webových stránkách školy.     V případě bezodkladné návštěvy školy je třeba dohodnout si schůzku předem telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty.   Mgr. Libor Basel, MBA ředitel…

Mimořádné karanténní opatření po návratu z Italské republiky

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva…

Výzva žákům naší školy, kteří se vracejí z regionů s výskytem onemocnění COVID-19

Vážení rodiče, vážení žáci, v souvislosti s výzvou Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně uvedenou v příloze vyzývám všechny žáky naší školy přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19, aby zůstali po svém návratu z těchto oblastí v režimu domácí výuky (omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů). O této skutečnosti informujte neprodleně sekretariát školy, tel. 577 925 303, e-mail: skola@spsotrokovice.cz. Informace Krajské hygienické…

Naši mladí kuchaři a číšníci na Galavečeru Senioru Otrokovice

Při příležitosti oslav 25. výročí založení příspěvkové organizace SENIOR Otrokovice byla naše škola požádána o přípravu rautu a jeho kompletní obsluhy. Úkolu se zhostili naši žáci oboru kuchař –  číšník velmi zodpovědně a s nadšením. Pod vedením učitelek odborného výcviku paní Benešové, Mgr. Jarošové a Smolkové připravili velmi rozmanité a chutné výrobky na večerní raut, který si…

Krajská konference Enersol 2020

V pátek 21. 2. hostila naše škola krajskou konferenci Enersol, které se účastnili žáci 8 krajských středních škol.  Žáci se na konferenci setkali, aby si navzájem představili své ekologické projekty na kterých pracovali pod vedením svých učitelů. Nad letošním 17. ročníkem převzal osobní záštitu radní pro oblast školství Petr Gazdík. Před odbornou porotu začali postupně předstupovat žáci se…

Regionální finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2019/2020

V úterý 11. 2. 2020 se v naší škole konalo regionální finále soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2019/2020. Toto kolo probíhalo ve školních laboratořích a žáci vypracovávali laboratorní úlohy na téma: Ověření průběhu chemických reakcí a pátrání po neznámých vzorcích. Regionálního finále se zúčastnilo 26 nejlepších, kteří postoupili ze 2. kola. Jednalo se o žáky z 9. tříd následujících škol:…

Střední průmyslová škola Otrokovice je provozovatelem rozsáhlého internetového portálu o vzdělávání Zkola.cz

Od roku 2004 funguje ve Zlínském kraji regionálně významný projekt informačních portálů o vzdělávání a školství Zkola.cz, jehož provozovatelem je Střední průmyslová škola Otrokovice. Rozsáhlý internetový portál vznikl z iniciativy Zlínského kraje jako služba školám, žákům, jejich rodičům a široké veřejnosti. Je vysoce hodnocen i Národní knihovnou ČR, která jeho obsah průběžně archivuje. V roce 2018 rozhodli krajští…

Už po šesté proběhl na otrokovických školách Master chef

V cvičných kuchyňkách Střední průmyslové školy Otrokovice se v úterý 28. ledna 2020 utkaly týmy otrokovického gymnázia a základních škol. Do soutěže se zapojil také tým SPŠ Otrokovice. Zahájit velké kuchařské klání mladých kuchařů a kuchařek přišel ředitel SPŠ Otrokovice společně se starostkou Otrokovic Hanou Večerkovou. Ve 13 hodin byla odstartována soutěž a kuchaři se pustili do…

Výsledky Přijímacího řízení na nečisto

Střední průmyslová škola Otrokovice pořádala pro žáky 9. ročníků základních škol možnost vyzkoušet si přijímací zkoušku ke studiu na střední škole. PZ nanečisto proběhly  ve  středu 22. 1. 2020 v SPŠ Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266.  Testy z českého jazyka a literatury a matematiky si nenechalo ujít 25 žáků. Žáci měli možnost si vyzkoušet na vlastní kůži dopředu, jaké to…

Krajské kolo SOD Učeň Instalatér 2020

Dne 16. ledna 2020 se naši žáci 3. ročníku obor Instalatér Stanislav Bartoň a Michal Bílek zúčastnili krajského kola soutěže zručnosti obor Instalatér. Stejně jako v loňském roce probíhalo krajské kolo Zlínského kraje společně s krajem Jihomoravským v Brně. Celkem soutěžilo za Zlínský kraj 8 žáků ze 4 škol. Jako obvykle bylo zadání úkolů velmi náročné a časové termíny neúprosné.…