Kompletní výsledková listina III. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

V přiloženém souboru naleznete výsledkové listiny III. kola přijímacího řízení. Řádně vyplněný Zápisový lístek je nutné odevzdat škole do 10 pracovních dnů od oznámení výsledků přijímacího řízení, tj. do 6. 8. 2021. Za oznámení výsledků se považuje jejich zveřejnění na webových stránkách školy.   Zápisový lístek může uchazeč osobně odevzdat na recepci školy (nepřetržitý provoz) nebo zaslat poštou na adresu:…

Provoz školy v době letních prázdnin

Provoz školy v době letních prázdnin od 1. 7. 2021 do 24. 8. 2021 bude zajištěn následovně.           Úřední hodiny pro veřejnost – sekretariát a ekonomické oddělení: PO – ČT od 8:00 do 12:00 V době letních prázdnin nevystavujeme druhopisy dokumentů. Potvrzení o studiu na kartičky ČSAD a MHD vystavujeme od 25. 8. 2021. Potvrzení o studiu na…

IKAP II v mateřských školách přináší dětem hru a poučení

V rámci projektu Implementace krajského akčního plánu II, jehož partnerem je také naše škola, probíhají v tomto týdnu odborně připravené lekce polytechnického vzdělávání pro děti mateřských škol. Děti se zábavnou formou seznámí například se stavbou mostu nebo věže. Svou šikovnost si ještě zdokonalí při stavbě dřevěných hraček z technické stavebnice speciálně vyrobené právě pro děti v mateřských školách.…

SPŠ Otrokovice vyhlašuje III. kolo přijímacího řízení

III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2021 pro přijímání žáků ze ZŠ do středního vzdělání s maturitní zkouškou, středního vzdělání s výučním listem a pro přijímání žáků ze SŠ do oborů vzdělání nástavbového studia   Přijímací řízení se bude konat ve Střední průmyslové škole Otrokovice 23. 7. 2021. Přihlášky přijímáme do 16. 7. 2021.   III. kolo přijímacího řízení.pdf

Informace pro 1. ročníky školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9. v 8:00 hodin. Žákyně a žáci 1. ročníků se v tento čas shromáždí před budovou školy.  Informace k organizaci vyučování, omlouvání žáka, přihlášení ke stravě a ubytování, k elektronické žákovské knížce a další pokyny jsou podrobně rozepsány v přiložených souborech.   Informace_k_zahajeni_skolniho_roku_2021_2022.pdf Brozura_pro_1_rocniky_k_tisku.pdf   Rádi bychom touto cestou požádali rodiče žákyň a žáků 1. ročníků…

Žáci třetích ročníků oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení se zúčastnili kurzu ve svářečské škole

Dne 21. – 24. června 2021 se žáci naší školy zúčastnili kurzu pájení měděného potrubí. Účastníci kurzu byli rozděleni do dvou skupin po sedmi a osmi žácích. Žáci se naučili pájet měděné potrubí dvěma způsoby a to pájení naměkko a pájení natvrdo. Pájení naměkko prováděli propanbutanovým plamenem,  který má nižší teplotu. Pájení natvrdo prováděli kyslíko-acetylenovým plamenem,…

Žáci prvních ročníků oboru MIEZ se zúčastnili odborné exkurze v Preciz, s.r.o. v posledních dnech odborného výcviku

Naši žáci maturitního oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení se zúčastnili exkurze ve firmě PRECIZ. Žáci byli příjemně překvapeni čím se tato firma zabývá a co se uvnitř vše děje. Firma PRECIZ se zabývá přesným broušením oceli, frézováním a celkově CNC obráběním. Žáci byli provedeni celou výrobou a to doslova od A do Z. Na…

Dnes začaly praktické závěrečné zkoušky

Dnešní první vlaštovky oboru Autoklempíř skládaly zkoušky dle jednotného zadání v oblastech výroba výřezového dílu páteře prahu, svařování a obroušení výrobku. Dále žáci vyrovnávali ručně mechanicky a také pomocí spotovacího zařízení prohlubně v karosérii. Všechny tyto praktické úkony i vytmelování nerovností měli možnost si vyzkoušet a dopilovat možné nedostatky začátkem června po návratu z distanční výuky do škol…

Zakončení školního roku 2020/2021

Poslední týden školního roku 2020/2021 se budou žákyně a žáci naší školy řídit následujícím rozvrhem.           Pondělí 28. 6. 2021 Den s třídním učitelem – úsek TV ODV výuka dle rozvrhu hodin (1. a 2. ročník) ZZ praktické – školní dílny + firmy Úterý  29. 6. 2021 8:00 – 10:30 úklid školy a šaten podle pokynů učitelů ZZ praktické…

Aktivity IKAP II se rozjíždějí i před koncem školního roku

Hygienická opatření zasáhla společně s chodem škol i realizaci aktivit projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903. V současné době uvolňování těchto opatření a možnosti prezenční výuky se rozjíždějí i tyto aktivity. Střední průmyslová škola Otrokovice zahájí realizaci aktivit pro gymnázia ještě před koncem školního roku. Na úvod je…