Třetí mezinárodní setkání partnerských škol projektu Health to meet you v rámci evropského programu Erasmus+

Pandemická situace ovlivnila naše životy nečekaně a velmi silně. Ve srovnání s ohroženými životy, s klesajícími ekonomickými hodnotami nebo s vyčerpáním zdravotníků v nemocnicích se naše projektové aktivity a projektová setkání mohou zdát bezvýznamná. Opak je však pravdou. Jakákoliv činnost, která se pomalinku vrací do normálu, byť za velmi přísných hygienických opatřeních, je významná. Velmi si tedy považuji toho,…