Náhradní termín přijímacích zkoušek

Na základě Opatření obecné povahy Přijímací zkoušky – dodatek vydaného MŠMT dne 7. 5. 2021 (MSMT-4337/2021-8) ředitel školy sděluje:           Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli…