Kompletní výsledkové listiny I. kola přijímacího řízení

V přiložených souborech naleznete výsledkové listiny I. kola přijímacího řízení.           Řádně vyplněný Zápisový lístek je nutné odevzdat škole do 10 pracovních dnů od oznámení výsledků přijímacího řízení, tj. do 2. 6. 2021. Za oznámení výsledků se považuje jejich zveřejnění na webových stránkách školy.   Zápisový lístek může uchazeč osobně odevzdat na recepci…