Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání

Naše škola se zapojila do projektu  MŠMT Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách, který se na naší škole začne realizovat ve třídách od 1. 9. 2021 a bude trvat do srpna 2022.       Cílem Pokusného ověřování  je připravit podklady pro případné začlenění kombinovaného vzdělávání (prezenční a distanční výuka) do…