Stále platí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví!

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací důrazně apelujeme na dodržování protiepidemických opatření podle platné legislativy (viz. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 30. 7. 2021 a Informace pro školy a školská zařízení k provozu od 13. 9. 2021 vydané MŠMT):     Všichni žáci a zaměstnanci školy jsou povinni při pobytu a pohybu ve všech společných prostorách školy používat respirátor nebo obdobný ochranný…