Změna cen stravného od 1. 1. 2023

SPŠ Otrokovice informuje rodiče a zletilé žáky, že od 1. ledna  2023 jsme nucení navýšit ceny stravného u kategorie žáků z důvodu zdražení vstupních  potravin.   snídaně + přesnídávka 33,- Kč oběd 40,- Kč svačina + večeře 38,- Kč Celkem (celodenní) 111,- Kč 1. večeře  18,- Kč    

Žáci nasáli vánoční atmosféru ve Vídni

V úterý 13.  prosince  navštívili žáci naší školy po roce opět vánoční Vídeň. Za pedagogického doprovodu našich učitelek paní Oláhové a  Holíkové navštívilo vánoční Vídeň 52 žáků z druhého a třetího ročníku. Žáci navštívili Štěpánský dóm, Hofburg, Španělskou jezdeckou školu, Parlament a další. Prohlídku nejzajímavějších památek ukončili u Radnice, kde se konají tradiční vídeňské trhy s více…

Odborné stáže žáků v Budapešti v rámci projektu Erasmus+ „Smart and Proactive“

V návaznosti na úspěchy stáží v roce 2021 SPŠ Otrokovice opět vyslala své žáky do, tentokrát předvánoční, Budapešti na třítýdenní odbornou praxi v termínu od 21. listopadu do 9. prosince 2022.  Do této mobility jsme zapojili žáky technických oborů: maturitní obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, dále učební obory Instalatér, Elektrikář, Automechanik, Autoelektrikář a Autoklempíř. Vybraná skupina dvaceti žáků…

Výsledky doplňkových voleb do Školské rady SPŠ Otrokovice

Na základě vyhlášení ředitele Střední průmyslové školy Otrokovice a v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání a s ustanoveným § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění byly 15. 12. 2022 na SPŠ Otrokovice uskutečněny doplňkové volby do Školské rady…

Posezení u stromečku v domově mládeže

Ve středu 14.12. 2022 od 17 hodin proběhlo v Domově mládeže SPŠ Otrokovice Posezení u vánočního stromečku. Akce se zúčastnili se téměř všichni ubytovaní studenti, kteří shlédli připravený program – zpívaní pod stromečkem. Krátká vystoupení si připravila děvčata z 1. a 3. ročníku a za svá vystoupení sklidila velký potlesk. Další částí programu bylo malé pohoštění a horký punč, které…

Výsledky doplňkových voleb do Školské rady

Na základě vyhlášení ředitele SPŠ Otrokovice a v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání a s ustanoveným § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění byly 15. 12. 2022 na SPŠ Otrokovice uskutečněny doplňkové volby do Školské rady SPŠ Otrokovice.…

Oznámení o konání doplňkových voleb do Školské rady Střední průmyslové školy Otrokovice 15. prosince 2022

Vážení voliči, dovolte mi obrátit se na Vás s informací o připravovaných doplňkových volbách do Školské rady naší školy. Dle právních předpisů je třeba provést doplňkové volby do školské rady při základních, středních a vyšších odborných školách, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem. Doplňkové volby do Školské rady, ve kterých budou zletilí studenti volit…

Digitalizujeme školu – realizace investice Národního plánu obnovy

Střední průmyslová škola Otrokovice informuje, že v rámci Národního plánu obnovy komponenty 3. 1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace byly zakoupeny ve 2. pololetí 2022 digitální učební pomůcky, které jsou vyhrazené pro žáky na prevenci digitální propasti. Tyto pomůcky jsou určené ke krátkodobé zápůjčce.   Letak_Národní_plán_obnovy_Digitalizujeme_školu.pdf  

SPŠ na Sicílii v rámci projektu Erasmus+

Seznam památek světového dědictví UNESCO v Evropě, hmotné i nehmotné významné kulturní památky Evropy, tradiční evropské pokrmy, legendy a lidové postavy evropské literatury, pravidla a financování památkové péče nebo místní zvyklosti a zvláštnosti chování byly předmětem poznávání v projektu „Education „in“, „for“ and „through“ culture and heritage“ v rámci evropského programu ERASMUS+. Studenti i učitelé z 5 evropských zemí…