Změna cen stravného od 1. 1. 2023

SPŠ Otrokovice informuje rodiče a zletilé žáky, že od 1. ledna  2023 jsme nucení navýšit ceny stravného u kategorie žáků z důvodu zdražení vstupních  potravin.   snídaně + přesnídávka 33,- Kč oběd 40,- Kč svačina + večeře 38,- Kč Celkem (celodenní) 111,- Kč 1. večeře  18,- Kč    

Žáci nasáli vánoční atmosféru ve Vídni

V úterý 13.  prosince  navštívili žáci naší školy po roce opět vánoční Vídeň. Za pedagogického doprovodu našich učitelek paní Oláhové a  Holíkové navštívilo vánoční Vídeň 52 žáků z druhého a třetího ročníku. Žáci navštívili Štěpánský dóm, Hofburg, Španělskou jezdeckou školu, Parlament a další. Prohlídku nejzajímavějších památek ukončili u Radnice, kde se konají tradiční vídeňské trhy s více…

Odborné stáže žáků v Budapešti v rámci projektu Erasmus+ „Smart and Proactive“

V návaznosti na úspěchy stáží v roce 2021 SPŠ Otrokovice opět vyslala své žáky do, tentokrát předvánoční, Budapešti na třítýdenní odbornou praxi v termínu od 21. listopadu do 9. prosince 2022.  Do této mobility jsme zapojili žáky technických oborů: maturitní obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, dále učební obory Instalatér, Elektrikář, Automechanik, Autoelektrikář a Autoklempíř. Vybraná skupina dvaceti žáků…

Výsledky doplňkových voleb do Školské rady SPŠ Otrokovice

Na základě vyhlášení ředitele Střední průmyslové školy Otrokovice a v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání a s ustanoveným § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění byly 15. 12. 2022 na SPŠ Otrokovice uskutečněny doplňkové volby do Školské rady…

Posezení u stromečku v domově mládeže

Ve středu 14.12. 2022 od 17 hodin proběhlo v Domově mládeže SPŠ Otrokovice Posezení u vánočního stromečku. Akce se zúčastnili se téměř všichni ubytovaní studenti, kteří shlédli připravený program – zpívaní pod stromečkem. Krátká vystoupení si připravila děvčata z 1. a 3. ročníku a za svá vystoupení sklidila velký potlesk. Další částí programu bylo malé pohoštění a horký punč, které…

Oznámení o konání doplňkových voleb do Školské rady Střední průmyslové školy Otrokovice 15. prosince 2022

  Vážení voliči, dovolte mi obrátit se na Vás s informací o připravovaných doplňkových volbách do Školské rady naší školy. Dle právních předpisů je třeba provést doplňkové volby do školské rady při základních, středních a vyšších odborných školách, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem. Doplňkové volby do Školské rady, ve kterých budou zletilí studenti…

SPŠ na Sicílii v rámci projektu Erasmus+

Seznam památek světového dědictví UNESCO v Evropě, hmotné i nehmotné významné kulturní památky Evropy, tradiční evropské pokrmy, legendy a lidové postavy evropské literatury, pravidla a financování památkové péče nebo místní zvyklosti a zvláštnosti chování byly předmětem poznávání v projektu „Education „in“, „for“ and „through“ culture and heritage“ v rámci evropského programu ERASMUS+. Studenti i učitelé z 5 evropských zemí…

Spolupráce s firmou GROHE

Naše škola byla vybrána firmou GROHE jako jedna ze 13-ti škol v republice, s kterou bude spolupracovat při výchově mladých Instalatérů a Mechaniků instalatérských a elektrotechnických zařízení. Ze svých prostředků poskytla špičkové vybavení pro vybudování učebny s nejmodernějším vybavením v oblasti zdravotechniky a elektroniky, které jsou zaměřené na úsporu vody v domácnostech. Žáci 2. ročníku obor MIEZ pod vedením učitelů odborné…

Listopadové Dny otevřených dveří jsou za námi, další budou v novém roce!

V pátek 25. a v sobotu 26. listopadu se uskutečnily na Střední průmyslové škole Otrokovice Dny otevřených dveří. Už od pátečních ranních hodin začali přicházet rodiče se svými deváťáky prozkoumávat naši školu, jaké obory jim můžeme nabídnout a jaké studijní zázemí. Hned při vstupu do školy na ně čekali naši žáci, kteří je osobně provázeli nejdůležitějšími částmi naší…