Povinnost hlášení výsledku PCR testu

V případě, že se žák školy podrobí RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, má tento žák nebo jeho zákonný zástupce povinnost neprodleně nahlásit pozitivní výsledek škole. S ohledem na další administrativní zpracování dat Vás žádáme o sdělení informace výsledku testu i v případě, pokud je test negativní. K nahlášení využijte níže uvedené telefonní kontakty na sekretariát školy.   Kontakty…