Přijímací řízení a kritéria přijetí na Střední průmyslovou školu Otrokovice pro školní rok 2022/2023

Příjem přihlášek do I. kola přijímacího řízení probíhá do 1. března 2022. Středí průmyslová škola Otrokovice bude realizovat jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů i nástavbového studia. Zkoušky budou připraveny a administrovány firmou Cermat.   Termín přijímacích zkoušek je 12. a 13. dubna 2022. Do učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají.   Výsledky přijímací řízení pro přijímání žáků ze základní školy do středního…

Výjimka z povinného testování platná od 31. 1. 2022

S účinností od pondělí 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování ve školách a z povinného testování zaměstnanců obecně pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.   Pro prokázání této…