Tatra se rodí!

Ve čtvrtek 21. března 2024 ve spolupráci s odborníky z firmy TATRA se žákům podařilo dokončit klíčovou etapu ve stavbě nákladního automobilu TATRA – spojení podvozku s rámem. Tento krok je zásadní pro získání finální podoby automobilu a představuje vstup do závěrečné fáze projektu. Pod dohledem techniků TATRA, kteří s trpělivostí a odborností sdíleli své znalosti, žáci prokázali své technické…

Šimon Frýza se umístil na 1. místě v krajském kole v anglickém jazyce!

Dne 20. března 2024 se uskutečnilo krajské kolo soutěže v anglickém jazyce pro studenty středních odborných škol, které organizovalo Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Slavičín. Soutěž byla rozdělena do dvou částí: písemné a ústní. Písemná část zahrnovala poslech a práci s textem, přičemž materiály byly zaslány organizátorem soutěže z VŠE Praha. Ústní část se zaměřila na…