2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Přijímací řízení je v souladu s § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání („školský zákon“), kterými se stanoví podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole a přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole a s vyhláškou č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a…

Vyhlášení sportovce Zlínského kraje 2023

Naše škola se opět zapojila do organizace prestižního vyhlášení sportovce Zlínského kraje 2023. Slavnostní událost se konala v prostorách Kongresového centra Evy Jiřičné ve Zlíně a vyvrcholila velkolepým banketem pro 500 hostů. Banket připravovalo celkem šest středních škol, které spadají pod Zlínský kraj, včetně naší školy. Naši žáci byli zodpovědní za nápoje a výrobky studené kuchyně…