Informace ze schůzky s rodiči žáků prvních ročníků

Setkání s rodiči žáků 1. ročníků proběhlo v úterý 25. června od 16:00 hodin v konferenčním sále Jezerka. Níže naleznete prezentaci z tohoto setkání.     Další informace k zahájení školního roku 2024/2025 budou průběžně upřesněny.  Prosíme také o vyplnění osobního dotazníku žáka do 26. 6. 2024.   Prezentace ze setkání s rodiči žáků prvních ročníků.pptx

Informace k ubytování v Domově mládeže SPŠ Otrokovice

Termín pro podání přihlášky k ubytování v Domově mládeže Střední průmyslové školy Otrokovice je do 30. 7. 2024. Přihlášky zasílejte na e-mail: kastovsky@spsotrokovice.cz       Příjezd ubytovaných je v neděli 1. 9. 2024 od 18:00 do 21:00 hodin Pro 1. ročníky je možný příjezd v pondělí 2. 9. 2024 od 6:30 hodin.   Přinést s sebou: doklad totožnosti, základní hygienické potřeby, osobní potřeby a…