Upozornění na omezený vstup do školy

V souvislosti s nařízením vlády ČR o omezení osobního styku budou veškerá potvrzení vydávána pouze elektronicky nebo v listinné podobě rozesílána prostřednictvím České pošty. V případě bezodkladné návštěvy školy (např. vyzvednutí vyhotoveného druhopisu) je nutné se telefonicky předem domluvit.