Rozhodnutí ředitele školy o nekonání přijímacích zkoušek v některých oborech

V souladu s ustanovením čl. I., čl. VI. Opatření obecné povahy čj. MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. ledna 2021 (dále jen „Obecné opatření“) rozhodl ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266,  765 02 Otrokovice, že v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 do čtyřletého oboru vzdělávání s maturitní zkouškou   28-44-M/01  Aplikovaná chemie, 37-41-M/01…