Město Otrokovice ocenilo nejlepší pedagogy

Celkem osm pedagogů obdrželo od vedení města ve čtvrtek 25. března ocenění za kvalitní pedagogickou činnost v uplynulém roce. Oceňování se letos mimořádně uskutečnilo v zasedací místnosti radnice za dodržení přísných hygienických opatření. Oceňování nejlepších pedagogů a pracovníků volnočasových aktivit z otrokovických škol a zařízení se stalo v našem městě tradicí. Každý rok bývají na Den učitelů do Otrokovické BESEDY…

Informace k provozu škol od 29. 3. do 11. 4. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:             vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení, do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se…

Organizace výuky od 29. 3. do 2. 4. 2021

V týdnu od 29. 3. do 2. 4. 2021 bude probíhat výuka distančním způsobem.            Školní stravování Pro žáky, kteří se vzdělávají distančně, je možný pouze odběr stravy. Domov mládeže Ubytování není možné. Na provoz škol se nadále vztahuje Manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 vydaný MŠMT 24. srpna…

Ukončování vzdělávání oborů zakončených maturitní zkouškou

Níže naleznete pokyn ředitele školy č. 19/2020-2021 k ukončování vzdělávání oborů zakončených maturitní zkouškou včetně časového harmonogramu ukončení studia a přehledu termínů jednotlivých částí maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021.     Pokyn_ředitele_školy_Metodika_k_ukončování_vzdělávání_MZ_2021.pdf PŘŠ_Ukončování_vzdělávání_oborů_s_MZ_příloha_1.pdf PŘŠ_Ukončování_vzdělávání_oborů_s_MZ_příloha_2.pdf

Informace k úpravě termínů v přijímacím řízení

Na základě rozhodnutí MŠMT informujeme, že termín konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) ve školním roce 2020/21 se mění takto:           1. řádný termín JPZ Pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbových 3. května 2021 Na SPŠ Otrokovice obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 2. řádný termín Pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně…

Absolventi naší školy nyní našimi učiteli

Absolventi SPŠ Otrokovice nacházejí v praxi různorodá uplatnění. Není výjimkou, že se někteří z nich stávají učiteli praktického vyučování. Čtyři absolventi SPŠ Otrokovice se po letech vrátili na místo, kde začala jejich studentská léta. Nyní jsou našimi učiteli a vedou nové žáky k zlatému řemeslu. Pojďme si je představit.     Petr Zahnaš studoval na SPŠ Otrokovice v letech…

Rozhodnutí ředitele školy o nekonání přijímacích zkoušek v některých oborech

V souladu s ustanovením čl. I., čl. VI. Opatření obecné povahy čj. MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. ledna 2021 (dále jen „Obecné opatření“) rozhodl ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266,  765 02 Otrokovice, že v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 do čtyřletého oboru vzdělávání s maturitní zkouškou   28-44-M/01  Aplikovaná chemie, 37-41-M/01…

Spolupracujeme na projektu „Wavin do škol“

V rámci projektu „Wavin do škol“ byla naše škola SPŠ Otrokovice, která má ve své široké nabídce oborů učební obor Instalatér a maturitní obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, oslovena společností Wavin Czechia s.r.o. s nabídkou ke spolupráci na technické podpoře vzdělávání našich žáků těchto oborů s instalatéry. Vzhledem k tomu, že prolínáme naši teoretickou výuku s odborným výcvikem…