Organizace výuky od 29. 3. do 2. 4. 2021

V týdnu od 29. 3. do 2. 4. 2021 bude probíhat výuka distančním způsobem.            Školní stravování Pro žáky, kteří se vzdělávají distančně, je možný pouze odběr stravy. Domov mládeže Ubytování není možné. Na provoz škol se nadále vztahuje Manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 vydaný MŠMT 24. srpna…