Žáci třetích ročníků oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení se zúčastnili kurzu ve svářečské škole

Dne 21. – 24. června 2021 se žáci naší školy zúčastnili kurzu pájení měděného potrubí. Účastníci kurzu byli rozděleni do dvou skupin po sedmi a osmi žácích. Žáci se naučili pájet měděné potrubí dvěma způsoby a to pájení naměkko a pájení natvrdo. Pájení naměkko prováděli propanbutanovým plamenem,  který má nižší teplotu. Pájení natvrdo prováděli kyslíko-acetylenovým plamenem,…

Žáci prvních ročníků oboru MIEZ se zúčastnili odborné exkurze v Preciz, s.r.o. v posledních dnech odborného výcviku

Naši žáci maturitního oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení se zúčastnili exkurze ve firmě PRECIZ. Žáci byli příjemně překvapeni čím se tato firma zabývá a co se uvnitř vše děje. Firma PRECIZ se zabývá přesným broušením oceli, frézováním a celkově CNC obráběním. Žáci byli provedeni celou výrobou a to doslova od A do Z. Na…

Dnes začaly praktické závěrečné zkoušky

Dnešní první vlaštovky oboru Autoklempíř skládaly zkoušky dle jednotného zadání v oblastech výroba výřezového dílu páteře prahu, svařování a obroušení výrobku. Dále žáci vyrovnávali ručně mechanicky a také pomocí spotovacího zařízení prohlubně v karosérii. Všechny tyto praktické úkony i vytmelování nerovností měli možnost si vyzkoušet a dopilovat možné nedostatky začátkem června po návratu z distanční výuky do škol…

Zakončení školního roku 2020/2021

Poslední týden školního roku 2020/2021 se budou žákyně a žáci naší školy řídit následujícím rozvrhem.           Pondělí 28. 6. 2021 Den s třídním učitelem – úsek TV ODV výuka dle rozvrhu hodin (1. a 2. ročník) ZZ praktické – školní dílny + firmy Úterý  29. 6. 2021 8:00 – 10:30 úklid školy a šaten podle pokynů učitelů ZZ praktické…

Aktivity IKAP II se rozjíždějí i před koncem školního roku

Hygienická opatření zasáhla společně s chodem škol i realizaci aktivit projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903. V současné době uvolňování těchto opatření a možnosti prezenční výuky se rozjíždějí i tyto aktivity. Střední průmyslová škola Otrokovice zahájí realizaci aktivit pro gymnázia ještě před koncem školního roku. Na úvod je…

Žáci prvního ročníku oboru Automechanik si poměřili své znalosti a dovednosti

Na závěr školního roku jsme připravili pro žáky prvního ročníku oboru Automechanik několikadenní soutěž ve zručnosti a dovednostech. Postupně soutěžili ve zhotovení souborné samostatné práci kladívko a v dalších dnech pak přezouvali a vyvažovali kola, seřizovali ventily motoru a podobně. U disciplín se hodnotila kvalita a čas za který úkon zvládli. Porota vyhodnotila tři nejlepší žáky.…

Výsledky voleb do Školské rady naší školy

Na základě vyhlášení ředitele Střední průmyslové školy Otrokovice a v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání a s ustanoveným § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění byly 14. 6. 2021 na SPŠ Otrokovice uskutečněny volby do Školské rady Střední…

Soutěž o zručného Autoelektrikáře

Žáci prvního ročníku oboru Autoelektrikář se 8. června 2021 zúčastnili soutěže, která testovala jejich zručnost při práci na výukových vozech Hyundai a Škoda. Soutěž se skládala ze tří odlišných disciplín. Každá disciplína byla zaměřena na určitý okruh a to na palivový systém, systém osvětlení a zapalování. V daných okruzích žáci zvolili správný postup opravy nasimulovaných závad na…