II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2021 pro přijímání žáků ze ZŠ do středního vzdělání s maturitní zkouškou, středního vzdělání s výučním listem a pro přijímání žáků ze SŠ do oborů vzdělání nástavbového studia se bude konat ve Střední průmyslové škole Otrokovice 18. 6. 2021. Přihlášky přijímáme do 11. 6. 2021.   Obory, předpokládaný počet přijímaných uchazečů, kritéria přijímacího řízení…