Vědecký tábor SPŠ Otrokovice

V  rámci realizace aktivit projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, pořádá Střední průmyslová škola Otrokovice příměstský vědecký tábor v Experimentariu.      Bohatý a vědecky založený program určitě nejen zabaví děti v době prázdnin, ale i rozvine vědecké poznání světa kolem nás. Termín tábora: 9. 8. 2021  –  13. 8. 2021   vždy…

Mezinárodní online setkání v rámci projektu Erasmus plus

Studenti i pedagogové naší školy SPŠ Otrokovice se už mnoho let setkávají se svými vrstevníky a kolegy v rámci různých projektů evropského programu Erasmus+. Celoevropská pandemie však loni i letos zasáhla i do průběhu projektů. Namísto osobního setkání a návštěvy spolupracujících zemí se studenti musí prozatím spokojit s online setkáním. Naší škole se navzdory specifickým pandemickým podmínkám podařilo…

Informace k provozu škol od 8. června 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:   Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání…