Kompletní výsledková listina III. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

V přiloženém souboru naleznete výsledkové listiny III. kola přijímacího řízení. Řádně vyplněný Zápisový lístek je nutné odevzdat škole do 10 pracovních dnů od oznámení výsledků přijímacího řízení, tj. do 6. 8. 2021. Za oznámení výsledků se považuje jejich zveřejnění na webových stránkách školy.   Zápisový lístek může uchazeč osobně odevzdat na recepci školy (nepřetržitý provoz) nebo zaslat poštou na adresu:…

Provoz školy v době letních prázdnin

Provoz školy v době letních prázdnin od 1. 7. 2021 do 24. 8. 2021 bude zajištěn následovně.           Úřední hodiny pro veřejnost – sekretariát a ekonomické oddělení: PO – ČT od 8:00 do 12:00 V době letních prázdnin nevystavujeme druhopisy dokumentů. Potvrzení o studiu na kartičky ČSAD a MHD vystavujeme od 25. 8. 2021. Potvrzení o studiu na…

IKAP II v mateřských školách přináší dětem hru a poučení

V rámci projektu Implementace krajského akčního plánu II, jehož partnerem je také naše škola, probíhají v tomto týdnu odborně připravené lekce polytechnického vzdělávání pro děti mateřských škol. Děti se zábavnou formou seznámí například se stavbou mostu nebo věže. Svou šikovnost si ještě zdokonalí při stavbě dřevěných hraček z technické stavebnice speciálně vyrobené právě pro děti v mateřských školách.…

SPŠ Otrokovice vyhlašuje III. kolo přijímacího řízení

III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2021 pro přijímání žáků ze ZŠ do středního vzdělání s maturitní zkouškou, středního vzdělání s výučním listem a pro přijímání žáků ze SŠ do oborů vzdělání nástavbového studia   Přijímací řízení se bude konat ve Střední průmyslové škole Otrokovice 23. 7. 2021. Přihlášky přijímáme do 16. 7. 2021.   III. kolo přijímacího řízení.pdf

Informace pro 1. ročníky školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9. v 8:00 hodin. Žákyně a žáci 1. ročníků se v tento čas shromáždí před budovou školy.  Informace k organizaci vyučování, omlouvání žáka, přihlášení ke stravě a ubytování, k elektronické žákovské knížce a další pokyny jsou podrobně rozepsány v přiložených souborech.   Informace_k_zahajeni_skolniho_roku_2021_2022.pdf Brozura_pro_1_rocniky_k_tisku.pdf   Rádi bychom touto cestou požádali rodiče žákyň a žáků 1. ročníků…