Informace pro 1. ročníky školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9. v 8:00 hodin. Žákyně a žáci 1. ročníků se v tento čas shromáždí před budovou školy.  Informace k organizaci vyučování, omlouvání žáka, přihlášení ke stravě a ubytování, k elektronické žákovské knížce a další pokyny jsou podrobně rozepsány v přiložených souborech.   Informace_k_zahajeni_skolniho_roku_2021_2022.pdf Brozura_pro_1_rocniky_k_tisku.pdf   Rádi bychom touto cestou požádali rodiče žákyň a žáků 1. ročníků…