Zahájení školního roku 2021/2022 a následná organizace výuky

Ve středu 1. září bude zahájen nový školní rok. Organizace výuky bude v dalších dnech probíhat dle následujícího rozpisu. Pod textem níže naleznete pokyn ředitele školy k testování žáků a základní hygienická a protiepidemická pravidla.         Zahájení školního roku ve středu 1. září 2021 7:00 hod. – žáci třetích ročníků učebních oborů + žáci třídy 3.M…