Kompletní výsledková listina IV. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

V přiloženém souboru naleznete výsledkové listiny IV. kola přijímacího řízení. Řádně vyplněný Zápisový lístek je nutné odevzdat škole do 10 pracovních dnů od oznámení výsledků přijímacího řízení, tj. do 10. 9. 2021. Za oznámení výsledků se považuje jejich zveřejnění na webových stránkách školy.   Zápisový lístek může uchazeč osobně odevzdat na recepci školy (nepřetržitý provoz) nebo zaslat poštou na adresu:…

Zahájení školního roku 2021/2022 a následná organizace výuky

Ve středu 1. září bude zahájen nový školní rok. Organizace výuky bude v dalších dnech probíhat dle následujícího rozpisu. Pod textem níže naleznete pokyn ředitele školy k testování žáků a základní hygienická a protiepidemická pravidla.         Zahájení školního roku ve středu 1. září 2021 7:00 hod. – žáci třetích ročníků učebních oborů + žáci třídy 3.M…

Vědecký tábor v Experimentariu byl věnován významným osobnostem a jejich objevům

Naše škola tento týden uspořádala příměstský vědecký tábor v Experimentariu. Bohatý a vědecky založený program zabavil děti v době prázdnin a zároveň přispěl k rozvoji jejich vědeckého poznání světa kolem nás. „Na nadšených tvářích malých badatelů vidím, že tábor má smysl a věřím, že zapálení pro poznávání a objevování světa jim vydrží až do dospělosti. Jsem ráda, že…

SPŠ Otrokovice vyhlašuje IV. kolo přijímacího řízení

IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2021 pro přijímání žáků ze ZŠ do středního vzdělání s maturitní zkouškou, středního vzdělání s výučním listem a pro přijímání žáků ze SŠ do oborů vzdělání nástavbového studia   Přijímací řízení se bude konat ve Střední průmyslové škole Otrokovice 27. 8. 2021. Přihlášky přijímáme do 20. 8. 2021.   IV. kolo přijímacího řízení.pdf