Kompletní výsledková listina IV. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

V přiloženém souboru naleznete výsledkové listiny IV. kola přijímacího řízení. Řádně vyplněný Zápisový lístek je nutné odevzdat škole do 10 pracovních dnů od oznámení výsledků přijímacího řízení, tj. do 10. 9. 2021. Za oznámení výsledků se považuje jejich zveřejnění na webových stránkách školy.   Zápisový lístek může uchazeč osobně odevzdat na recepci školy (nepřetržitý provoz) nebo zaslat poštou na adresu:…